Kỳ lạ chợ đêm mực nháy Cửa Lò

Đăng ngày 01/06/2023

Từ giữa tháng 5.2023, khu du lịch Cửa Lò (Nghệ An) có thêm một chợ đặc biệt: Chợ mực nháy bán vào buổi đêm.