Phường Nghi Hòa tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 08/10/2015

Tkvhnhoa

Qua quá trình thực hiện các phong trào, cuộc vận động“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” ở phường Nghi Hòa đã đem lại những kết quả hết sức thiết thực. Trước hết là ý thức về xây dựng gia đình, khối xóm, dòng họ văn hóa của người dân được nâng lên. Các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang được loại bỏ. Năm 2010, toàn phường Nghi Hòa chỉ có 82,1% gia đình văn hóa thì nay tăng lên 95,1% và 100% khối dân cư được công nhận làng văn hóa, trong đó có 3 khối đạt danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh. Tinh thần đoàn kết toàn dân được khơi dậy và phát huy cao độ, nhân dân đã tích cực đóng góp tiền của, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, tạo cho bộ mặt phố phường khang trang, sạch đẹp..

Tkvhnhoa1

Tkvhnhoa3

Tkvhnhoa4

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được, Hội nghị còn thông qua các kế hoạch thực hiện những năm tiếp theo trong đó phấn đấu xây dựng Nghi Hòa trở thành phường giàu mạnh, văn minh, văn hóa của thị xã Cửa Lò.

Hữu Lương