Cửa Lò: Triển khai thí điểm mô hình “Nuôi lợn thịt theo hướng VietGAP có sử dụng đệm lót sinh học”.

Đăng ngày 08/10/2015

30 con lợn giống với trọng lượng ban đầu khi giao nhận là 20 cân đã được Trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò hỗ trợ 100% giống cho 2 hộ dân, gồm: chị Đặng Thị Tịnh ở khối 13, phường Nghi Hương và hộ gia đình ông Hoàng Minh Đồng ở khối Đông Hải, phường Nghi Thu.  Để giúp người dân tiếp cận với kỹ thuật nuôi lợn thịt theo hướng VietGAP có sử dụng đệm lót sinh học này, Trạm khuyến nông TX còn hỗ trợ thêm 30% kinh phí thức ăn, thuốc thú y, dung dịch hóa chất sát trùng, đệm lót…, còn 70% kinh phí do người dân tự bỏ ra.

londa

Nuôi lợn thịt theo hướng VietGAP có sử dụng đệm lót sinh học là mô hình mới ở Cửa Lò, nhằm hướng người dân Cửa Lò đến với việc bỏ dần tập quán chăn nuôi cũ, tiến tới việc chăn nuôi sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí trong chăn nuôi và nâng cao chất lượng thịt trên vật nuôi. Nhất là, việc sử dụng đệm lót sinh học còn có khả năng phân giải chất hữu cơ, lên men tiêu hủy phân, nước tiểu, làm giảm khí độc và mùi hôi trong chuồng, giúp lợn tăng trưởng và có sức đề kháng cao./.

Đàm Hiền – Duy Quý