Phường Nghi Hải: Có 783 hộ được vay vốn giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo

Đăng ngày 26/03/2014

Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 32.000.000 đồng, tặng số tiết kiệm trị giá 4.400.000 đồng, Phường Nghi Hải cũn làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo.

       Toàn phường hiện có 155 hộ nghèo với trên 570 nhân khẩu, phần lớn đã được tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng chính sách và các tổ chức tín dụng tạo điều kiện vay vốn để đầu tư vào SXKD và đi xuất khẩu lao động. Hiện có 783 hộ vay gần 12 tỷ đồng, đẻ giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo. Đồng thời Nghi Hải cũng đã giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, định mức các chế độ của nhà nước cho các hộ nghèo. Sửa nhà cho 5 đối tượng chính sách trị giá 15 triệu đồng, xây mới 2 nhà trị giá 100 triệu đồng, tạo việc làm cho 320 lao động, trong đó 180 lao động đi XKLĐ./.