Cửa Lò: Năm 2010 có 850 lượt cán bộ các cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Đăng ngày 26/03/2014

       Cùng với tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, Ban CHQS TX đã tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ cho 494 đồng của 12 đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp cấp thị xã đạt kết quả xuất sắc. Tổ chức huấn cho cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, hầu hết các tổ chức Hội cơ sở đều có người tham gia lực lượng vũ trang địa phương./.