Hội CTĐ Cửa Lò: Vận động, cứu trợ hơn 126 triệu đồng và hàng ngàn suất quà

Đăng ngày 26/03/2014

       Trong 10 tháng đầu năm 2010 Hội CTĐ Cửa Lò đã phối hợp với các cấp, ban, ngành liên quan thực hiện tốt cuộc vận động “Tết vì người nghèo và bạn nhân chất độc màu da cam”, với số tiền thu được hơn 126 triệu đồng, 48 tấn gạo và 1 ngàn 750 suất quà. Hội đã cấp phát cho gàn 1 ngàn 967 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các bạn nhân chất độc da cam- Dioxin. Ngoài ra Hội còn vận động quỹ chất độc da cam để sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, thăm hỏi tặng quà nạn nhân chất độc màu da cam. Đồng thời Hội CTĐ cửa lò đã tổ chức các lớp tập huấn”Lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa” cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở để có phương án kịp thời ứng phó với thiên tai./.