Phường Nghi Hòa: Có 10/11 khối đạt đơn vị văn hóa

Đăng ngày 26/03/2014

        Đến nay toàn phường có 10/11 khối đạt đơn vị văn hóa, các đơn vị được công nhận làng văn hóa hàng năm đều giữ vững danh hiệu. Điều đáng ghi nhận ở phong trào này là nhiều gia đình đã tích cực hưởng ứng đi lên từ phát triển kinh tế gia đình, bên cạnh đó còn có ý thức tiết kiệm tài chính để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh, nhà tắm sạch sẽ, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, đồng thời đã làm giảm bớt các tiêu cực xã hội.

         Hiện nay các đơn vị văn hóa đang tiếp tục xây dựng phong trào, hoàn thiện một số công trình phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao, động viên nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn để duy trì và phát triển làng văn hóa ngày càng vững mạnh toàn diện./.