Mỗi hội viên đóng góp vào quỹ 500 ngàn đồng để giúp nhau XĐ-giảm nghèo

Đăng ngày 26/03/2014

Kết quả đến nay, Hội cựu thanh niên xung phong TX Cửa Lò đã quyên góp được 80 triệu dodòng và đã giải quyết cho một số hộ gia đình hội viên vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Được biết, hiện nay Hội cựu thanh niên xung phong Cửa Lò có 240 hội viên sinh hoạt ở 23 chi hội của 7 phường. Trong đó nổi bật xuất sắc có hội cựu TNXP các phường Nghi Hải, Nghi Thu, Nghi Thủy và Nghi Tân. Các chi hội có nhiều đóng góp cho công tác hội phải kể đến là Chi hội Đông Quyền thuộc phường Nghi Thu; Chi hội 4 thuộc phường Nghi Hương