Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930 – 3/2/2011

Đăng ngày 26/03/2014

Cuối thế kỷ XIX, sau khi thực dân Pháp dùng trăm phương ngàn kế và bằng tất cả những thủ đoạn tàn bạo nhất, dã man nhất của chủ nghĩa thực dân đế quốc để áp đặt sự thống trị của mình lên toàn bộ đất nước ta. Tình cảnh của nhân dân Việt Nam, của dân tộc ta khi ấy thật đau xót muôn phần. Ngày 3/2/1930 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như là một trong những sự kiện chính trị to lớn và sâu sắc nhất của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX. Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt nam ra đời. Sự ra đời của Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà các thế hệ tiền bối chưa thể thực hiện.

Từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân dấy lên các phong trào cách mạng mà tiêu biểu là các phong trào: Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 và cao trào cách mạng 1941-1945 đã thực sự khơi khơi dậy tinh thần quật khởi, sức mạnh lớn lao và lòng yêu nước tiềm tàng của dân tộc Việt Nam. Chỉ sau 15 năm kể từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta triệu người như một vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công-nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Hai cuộc trường chinh kháng chiến 20 năm chống Pháp và chống Mỹ là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình của Đảng, là minh chứng của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân. Đó là cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công – nông. Hào quang mà nó tạo ra rõ ràng đã làm sâu đậm thêm một phẩm chất nổi trội của dân tộc Việt – đó là tình yêu tự do, tinh thần bất khuất, kiên cường trước cường quyền. Mùa Xuân năm 1975, đất nước ta, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu cao nhất là giải phóng con người, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối đưa cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong lãnh đạo xây dựng đất nước sau chiến tranh, mặc dù gặp phải không ít khó khăn thách thức, nhiều khi cả sai lầm, thế nhưng, với bản lĩnh của mình, với bề dày truyền thống, với tinh thần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; đặc biệt là được sự chở che, đùm bọc của nhân dân; Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đem lại những thành quả to lớn cho đất nước và dân tộc. Sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới: Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hai tiếng Việt Nam đã trở thành thân quen và tin cậy với bạn bè năm châu bốn biển. Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế công nhận là một hình mẫu tiêu biểu về xoá đói giảm nghèo. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế chưa bao giờ lớn mạnh như lúc này. Kết quả này chứng minh bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản lĩnh ấy thể hiện ở những quyết định sáng tạo trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp. Bản lĩnh ấy cũng thể hiện ở thái độ thẳng thắn, chân thành thừa nhận những sai lầm, khuyết điểm với quyết tâm sửa chữa, khắc phục vì đã có lúc đưa đất nước rơi vào những khúc quanh co, suy thoái, khủng hoảng.

 Hoà trong niềm vui xuân mới của dân tộc, cùng chung vui trước những thắng lợi của toàn dân tộc, chúng ta vui mừng chào đón Đảng ta tròn 81 tuổi. Mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng là dịp để cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng để cả dân tộc cùng nhau siết chặt đội ngũ, đoàn kết nhất trí; tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, đề cao ý thức trách nhiệm trước đất nước. Với niềm tự hào to lớn và niềm tin sâu sắc vào Ðảng ta, Ðảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta  đoàn kết một lòng, bước vào thời kỳ mới với tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, đất nước ta đứng trước thời cơ lớn và những thách thức. Sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đất nước ta, nhân dân ta vững bước tiến lên phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, xây dựng nước ta ngày càng phồn vinh, và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN đặt trên vai Ðảng ta rất vẻ vang và nặng nề. Sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định thành công trên con đường đi tới của dân tộc.

Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và tin tưởng bằng bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh “chuyển núi, dời sông” của toàn dân tộc; với sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân, với những thành tựu to lớn mà dân tộc ta, đất nước ta đã đạt được trong 81 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Dân tộc ta nhất định sẽ sánh vai bình đẳng cùng các cường quốc năm châu trong hành trình đi tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./

Theo: Trần Thị Thanh Thuỷ-Trưởng ban dân vận Thị uỷ Cửa Lò