Hội CCB Nghi Thủy: Xây dựng quỹ hoạt động hơn 235 triệu đồng

Đăng ngày 26/03/2014

Hội đã xây dựng quỹ hoạt động hơn 235 triệu đồng với mục đích giúp hội viên gặp khó khăn vay để phát triển kinh tế. Hội còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội chuyển đổi nghề nghiệp cho 62 gia đình hội viên vay vốn với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, trong đó 12 mô hình làm ăn có hiệu quả với thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động kinh doanh các nghề như khai thác hải sản, thương mại du lịch, dịch vụ cho thu nhập cao./.
.