Phụ nữ Khối Hải Giang 1: Huy động được 150 triệu đồng tiết kiệm

Đăng ngày 25/03/2014

Mục đích là tạo vốn cho hội viên mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập cho gia đình. Riêng năm 2009, toàn chi hội đã huy động được hơn 171 triệu và 9 tháng đầu năm 2010 là 150 triệu đồng. Số tiền này đã được chi hội giải quyết cho hàng trăm lượt hội viên vay với lãi suất ưu đãi. Nhờ đó, đời sống của chị em được cải thiện rõ rệt. Đến nay tỷ lệ gia đình hội viên nghèo của chi hội phụ nữ khối Hải Giang 1 chỉ còn 7%, số hộ khá và giàu tăng lên 68%.

Chi hội phụ nữ khối Hải Giang 1 phường Nghi Hải được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác xây dựng tổ nhóm tiết kiệm của phụ nữ Thị xã Cửa Lò./.

Theo: Hữu Lương