Phóng sự: Trải nghiệm của du khách khi mua sắm tại Cửa Lò( phát sóng NTV- Nghệ An ngày mới, ngày 4/7/2022)

Đăng ngày 04/07/2022