Clip: Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022( phát sóng NTV- thời sự trưa, ngày 3/7/2022)

Đăng ngày 04/07/2022