Phóng sự: Thị xã Cửa Lò tạo diện mạo mới đón mùa du lịch biển năm 2024

Đăng ngày 07/03/2024