Phóng sự: Phường Nghi Hương nhiều ki ốt tiến hành tháo dỡ cơ sở vật chất sớm hơn kế hoạch đề ra.

Đăng ngày 22/09/2022