Đã có những hộ tiên phong giải tỏa Ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò( phát sóng NTV ngày 22/9/2022)

Đăng ngày 23/09/2022