Cửa Lò tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

Đăng ngày 23/09/2022

Sáng ngày 23/9/2022, Liên đoàn Lao động TX Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở, triển khai các văn bản hướng dẫn mới trong công tác tài chính công đoàn, chế độ tài chính mới năm 2022.


 

Lớp tập huấn có sự tham gia của các đồng chí là UVBCH, UVUBKT Liên đoàn Lao động thị xã; cán bộ phụ trách công tác tài chính của 68 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Theo đó, tại hội nghị, các cán bộ công đoàn cơ sở đã được tập huấn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tài chính, cụ thể như: Văn bản quy định, hướng dẫn mới về công tác tài chính công đoàn cơ sở; quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở; quy định nội dung, định mức, chế độ thu, chi của công đoàn cơ sở; hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn cơ sở, hướng dẫn xây dựng dự toán, quyết toán, lập chứng từ, sổ sách thu- chi tài chính công đoàn theo quy định của Bộ tài chính, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lớp tập huấn được diễn ra nhằm nâng cao hiệu quả công  tác quản lý tài chính cho cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó giúp cho đội ngũ kế toán, cán bộ công đoàn chuyên trách có thể triển khai, thực hiện công tác quản lý tài chính công đoàn hiệu quả hơn tại đơn vị của mình./.

Phan Thành- Tạ Nhật