Phóng sự: Những ngày đầu ra quân hỗ trợ người dân tháo dỡ ki ốt phía đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 04/10/2022