Cửa Lò: Kế hoạch giải tỏa các ky ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh

Đăng ngày 04/10/2022

Ngày 31/8/2022, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 143/KH – UBND về Kế hoạch giải tỏa các ky ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh. Nội dung kế hoạch như sau:

 1. VỀ HIỆN TRẠNG:
 2. Hiện trạng các ky ốt  và bãi đậu xe trên địa bàn các phường phải giải tỏa.
TT Địa điểm Tổng số ky ốt Ốt kiên cố Ốt tạm Bãi xe Ghi chú
Thị xã xây Dân xây theo chủ trương thị xã
1 Nghi Hương 56 08 42 06 10
2 Nghi Thu 56 23 33 0 05

 

3 Thu Thủy 97 38 18 41 06 (Khu vực Nhà nghỉ 382 còn 17 ky ốt)
  Tổng cộng: 209 69 93 47 21

Cụ thể:

– Đối với các kiot thị xã xây: đã hết hạn kinh doanh từ 30/9/2020, được gia hạn từng năm một đến 30/9/2022 (tài sản còn lại thuộc nhà nước).

– Đối với các kiot người dân tự xây theo chủ trương của thị xã: đã hết hạn kinh doanh từ 30/9/2020 (trong văn bản cho xây dựng và trong các hợp đồng gia hạn đã thể hiện rõ sau khi hết hạn kinh doanh thì tài sản thuộc nhà nước quản lý).

– Đối với các kiot tạm: đã hết hạn kinh doanh từ 30/9/2020, được gia hạn từng năm một đến 30/9/2022 , tài sản người dân tự tháo dỡ.

– Đối với 17 ky ốt tạm còn lại trong khuôn viên nhà nghỉ dưỡng 382, UBND thị xã sẽ làm việc và đề nghị Công an

Tỉnh để giải tỏa các ky ốt này cùng thời gian với giải tỏa các ky ốt khác do thị xã quản lý.

– Đối với các bãi đậu xe:

+ 20 bãi đậu xe do nhà nước đầu tư đã hết hạn kinh doanh từ 30/9/2020, được gia hạn từng năm một đến 30/9/2022 (tài sản còn lại thuộc nhà nước).

+ Đối với bãi đậu xe số 13 trên địa bàn phường Nghi Hương do người dân đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (thời hạn hợp đồng đến năm 2029): Lập phương án thu hồi cùng lúc với các bãi đậu xe khác và bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

 1. Hiện trạng đất các tổ chức, các hộ dân trên lâm viên phải giải tỏa
TT Tên khu đất Diện tích (m2) Ghi chú
1 Nhà nghỉ dưỡng 382 – Bộ Công an 17.510,2 Gồm 03 tòa nhà 02 tầng với diện tích 1884,5m2 và 01 nhà 04 tầng với diện tích 555,5m2, 01 sân bóng đá cỏ nhân tạo
2 VNPT Cửa Lò, Công ty CP du lịch Bưu điện. 4351,3 Gồm 01 khách sạn cao 03 tầng với diện tích 414,9m2, 01 nhà làm việc cao 02 tầng với diện tích 132,1m2
3 Trạm đo nước dâng trong bão Cửa Lò 1926,8 Gồm 02 nhà cấp 4 với diện tích 232m2
4 Công ty CP giống NTTS Nghệ An 4423,6 Có 01 dãy nhà cấp 4 không sử dụng đã xuống cấp
5 Thửa đất số 305 tờ bản đồ 02 136,9 Đây là phần diện tích nằm ngoài phần diện tích giải tỏa theo dự án mở rộng đường Bình Minh. Hiện tại còn có 01 nhà cấp 4 tại thửa số 305
6 Thửa đất số 306 tờ bản đồ 02 61,7
7 Thửa đất số 307 tờ bản đồ 02 112,8
8 Khu đất trống do phường quản lý Hiện tại có 03 ky ốt bán cà phê giải khát và 01 quán kinh doanh dịch vụ ăn uống
9 Công viên Thiếu nhi (Do Ban Quản lý đô thị quản lý) Bao gồm các hạng mục vui chơi giải trí và 01 quán cà phê giải khát
 1. Sự tác động đến phát triển kinh tế, xã hội:

Việc giải tỏa và đầu tư xây dựng lại phía Đông đường Bình Minh, sắp xếp hợp lý các khu chức năng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và đề xuất các hạng mục đầu tư phù hợp nhằm thu hút nhiều nguồn lực trong xã hội và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị bãi biển Cửa Lò theo hướng bền vững đồng bộ sẽ đưa Cửa Lò trở thành một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ, nhằm thu hút du khách đến tham quan, du lịch, vui chơi giải trí làm việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đô thị du lịch biển Cửa Lò và tỉnh Nghệ An.

Phát triển dịch vụ phía Tây đường Bình Minh góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của thị xã; tăng thu nhập cho doanh nghiệp, hộ gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, từng bước tăng thu ngân sách cho các phường, cho thị xã. Đáp ứng nhu cầu của du khách, của nhân dân sau khi giải tỏa khu vực phía Đông đường Bình Minh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các khu vực sau khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật được chỉnh trang đồng bộ các hộ gia đình sẽ đầu tư xây dựng để kinh doanh dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI GIẢI TỎA KHU VỰC PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG BÌNH MINH

Đối với các ky ốt, bãi đậu xe

Bước 1: Tổ chức đối thoại, tuyên truyền thông báo cho các hộ dân kinh doanh biết về Kế hoạch giải tỏa lâm viên phía Đông đường Bình Minh để các hộ kinh doanh biết mà thực hiện việc tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho thị xã thực hiện dự án. Làm việc với Nhà nghỉ dưỡng 382, Công an tỉnh để thực hiện giải tỏa các ky ốt trong khuôn viên Nhà nghỉ đồng bộ, cùng lúc với việc giải tỏa các ky ốt do các phường ký hợp đồng.

Đơn vị thực hiện: UBND các phường, Các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đoàn thể chính trị – xã hội.

Thời gian thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến 30/9/2022.

Bước 2: Thanh lý hợp đồng với các ky ốt, yêu cầu các ky ốt tự tháo dỡ, thu hồi các hạng mục có thể sử dụng được và bàn giao mặt bằng cho thị xã.

Đơn vị thực hiện: UBND các phường và các phòng ban liên quan.

Thời gian triển khai từ 30/9/2022 đến 30/10/2022.

Bước 3: Giải tỏa: Tháo dỡ, san ủi, vận chuyển toàn bộ rác thải xây dựng ra khỏi khu vực lâm viên về nơi quy định. Dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng.

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã.

– Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã tiến hành các thủ tục khảo sát, lập dự án trình UBND thị xã phê duyệt phương án, dự toán giải tỏa, hoàn trả mặt bằng  trước ngày 15/9/2022.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã tiến hành tổ chức giải tỏa từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/12/2022.

– Đối với Công viên thiếu nhi: Giao Ban Quản lý đô thị thanh lý hợp đồng và dừng hoạt động, thực hiện giải tỏa xong trước ngày 30/10/2022.

 1. Đối với đất ở:

Tiến hành kiểm đếm, lập phương án tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện giải tỏa cùng với dự án mở rộng Đường Bình Minh bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã.

Thời gian thực hiện: Từ 10/9/2022 đến 31/12/2022.

 1. Đối với đất các tổ chức:

Thực hiện các thủ tục về bố trí địa điểm mới cho các đơn vị Nhà nghỉ 382, VNPT Cửa Lò, Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện đồng thời tiến hành kiểm đểm tài sản, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lâm viên phía Đông đường Bình Minh được phê duyệt. Thời gian thực hiện giải tỏa sau khi thực hiện xong công tác đấu thầu nhà đầu tư.

(UBND thị xã sẽ trực tiếp làm việc với các tổ chức để thống nhất phương án).

 1. Về nội dung đảm bảo các dịch vụ và quản lý các dịch vụ sau khi giải tỏa các ky ốt đến khi có dự án được triển khai:

4.1. Bãi đỗ xe:

Quy hoạch lại các bãi đỗ xe cho phù hợp và giao UBND các phường tiếp nhận và quản lý khai thác để du khách đậu xe theo phương án quản lý và thu phí theo quy định (không để các hộ gia đình cá nhân thuê lại thu phí).

4.2. Nhà vệ sinh và tắm nước ngọt

Sau khi thu hồi giải tỏa các ky ốt sẽ giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tiến hành thực hiện tiểu dự án sửa chữa 10 nhà vệ sinh và tắm nước ngọt công cộng trên lâm viên và chỉnh trang một số nhà vệ sinh, tắm nước ngọt của các ky ốt cũ còn phì hợp để phục vụ tắm nước ngọt cho du khách.

Đối với các nhà vệ sinh tắm nước ngọt đang do Ban Quản lý đô thị quản lý thì vẫn tiếp tục giao Ban Quản lý đô thị quản lý. Các nhà vệ sinh tắm nước ngọt còn oại giao UBND các phường tổ chức quản lý, khai thác (không để các hộ gia đình cá nhân thuê lại thu phí). Đồng thời vận động các hộ kinh doanh ăn uống phía Tây đường Bình Minh sử dụng một phần diện tích bố trí phòng tắm nước ngọt, nhà vệ sinh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/12/2022.

– Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tiến hành các thủ tục khảo sát, lập dự án trình UBND thị xã phê duyệt phương án, dự toán dự án sửa chữa cải tạo các nhà vệ sinh và tắm nước ngọt công cộng trước ngày 30/9/2022.

4.3. Điện chiếu sáng:

– Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư thực hiện dự án bổ sung hệ thống điện chiếu sáng trong khu lâm viên sau khi giải tỏa. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 30/10/2022 và hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

4.4. Đối với công tác chăm sóc cây xanh thảm cỏ, vệ sinh môi trường:

Tiếp tục ký hợp đồng chăm sóc cây xanh thảm cỏ với các đơn vị chăm sóc đến khi hoàn thành công tác đấu thầu nhà đầu tư.

Giao Ban Quản lý đô thị trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh khu vực lâm viên.

UBMTTQ thị xã, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã rà soát và thực hiện trồng hoa cúc biển các khu đất trống phía Đông đường Bình Minh sau khi giải tỏa.

III. VỀ TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÍA TÂY ĐƯỜNG BÌNH MINH

 1. Về định hướng cho các hộ kinh doanh

1.1. Về vị trí, khu vực kinh doanh mới

Qua kiểm tra rà soát, hiện nay trên địa bàn các phường Nghi Hương, Nghi Thu và Thu Thủy còn khoảng 400 lô đất bám các vị trí các trục đường chính phù hợp với kinh doanh ăn uống.

Giao Phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã, UBND các phường để giới thiệu, khâu nối cho các chủ ky ốt có nhu cầu di chuyển vị trí kinh doanh nhưng chưa có mặt bằng để liên hệ thuê đất của các hộ. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

1.2. Về định hướng bố trí các khu kinh doanh ẩm thực, vui chơi giải trí, các dịch vụ khác:

– Định hướng đối với các khu vực kinh doanh ẩm thực: Khu vực phía Bắc Quảng trường Bình Minh (từ đường Hoài Thanh đến đường Nguyễn Xí). Khuyến khích các hộ dân bố trí kinh doanh ẩm thực trên các tuyến đường: Mai Thúc Loan; Nguyễn Thức Đường; Nguyễn Duy Trinh; Nguyễn Thức Tự; Lê Thái Tông (2′); Nguyễn Huệ; Nguyễn Đức Công và các tuyến đường khác trong khu vực để kinh doanh ăn uống.

–  Định hướng đối với các khu vực kinh doanh ẩm thực, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác: Khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng khu vực phía Nam quảng trường Bình Minh (từ đường Hoài Thanh đến đường ngang Yết Kiêu) và khu vực từ đường ngang số 19 đến 21 phường Nghi Hòa, để xây dựng các khu vui chơi giải trí và dịch vụ khác phục vụ du lịch.

– Giao phòng Quản lý đô thị trong quá trình cấp giấy phép xây dựng các nhà hàng định hướng cho các hộ kinh doanh về mẫu nhà hàng, dịch vụ đảm bảo mỹ quan, môi trường, thoát nước thải và gắn với các dịch vụ tắm nước ngọt, gửi đồ.

1.3. Về các khu ẩm thực tập trung:

Hiện nay, UBND thị xã đang định hướng triển khai các khu ẩm thực tại các phường Nghi Hòa (với diện tích 5,67ha) và phường Nghi Thu (với diện tích 1,5ha) . Sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng các khu ẩm thực được phê duyệt, UBND thị xã sẽ phối hợp với các ngành cấp tỉnh để tổ chức đấu thầu theo quy định.

 1. Công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh

– Cùng với việc triển khai kế hoạch giải tỏa phía Đông, Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ trên hiện trạng các tuyến đường phía Tây đường Bình Minh đã rà soát, lập dự án đầu tư để chỉnh trang, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường nhất là những tuyến trung tâm, trọng điểm, đảm bảo điều kiện cho nhân dân kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng các khu đấu giá làm cơ sở cho các hộ kinh doanh thực hiện việc di dời các ky ốt về phía Tây đường Bình Minh. Trong đó chú trọng đến hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, bãi đỗ xe.

– Nghiên cứu đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật sân vận động thị xã như chiếu sáng, nhà vệ sinh… trở thành “một quảng trường đóng” sạch đẹp, hiện đại, tiện nghi và đủ tầm hướng tới tổ chức những sự kiện, giải thể thao, chương trình âm nhạc, nghệ thuật quy mô (Đưa vào kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2023)… Trước mắt nghiên cứu kẻ vạch sơn khu vực xung quanh sân vận động để làm bãi đỗ xe.

– Tập trung chỉnh trang một số khu vực, một số tuyến đường để làm bãi đỗ xe.

– Chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, mương thoát nước, cây xanh… để phục vụ kinh doanh du lịch năm 2023.

 (Có Kế hoạch nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh cụ thể, chi tiết riêng)

 1. Công tác tuyên truyền, vận động:

– Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp với đảng ủy, UBND các phường tham mưu tổ chức các buổi làm việc để Thường trực Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã, các phòng ban liên quan tổ chức đối thoại trao đổi về những vấn đề chiến lược phát triển du lịch Cửa Lò.

– Đảng ủy, UBND các phường Nghi Hương, Nghi Thu và Thu Thủy tổ chức buổi đối thoại với các hộ kinh doanh phía Đông và phía Tây đường Bình Minh về chủ trương, việc thực hiện giải tỏa.

Thời gian tổ chức các buổi làm việc đối thoại trước 30/9/2022.

– Phòng Văn hóa thông tin chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông viết các bài tuyên truyền đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí thông tấn để tuyên truyền vận động các chủ ky ốt, các tổ chức biết và thực hiện công tác giải tỏa theo kế hoạch.

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đoàn thể chính trị  – xã hội,  Đảng ủy, UBND các phường Nghi Hương, Nghi Thu và Thu Thủy  xây dựng kế hoạch đến từng chủ ky ốt, hộ dân, tổ chức để tuyên truyền vận động thực hiện tốt kế hoạch giải tỏa lâm viên phía Đông đường Bình Minh của thị xã.

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.
 2. Phòng Quản lý đô thị.

– Là Cơ quan thường trực tham mưu, theo dõi lộ trình, tiến độ và giải quyết các vướng mắc trong công tác giải tỏa của các phường.

– Phối hợp với Văn phòng Thị ủy tham mưu Thường trực Thị ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

– Chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện nhanh các nhiệm vụ công việc để Sở xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo tiến độ lập quy hoạch.

– Tham mưu công khai quy hoạch sau khi được duyệt tại các địa điểm, các nơi công cộng theo đúng quy định để nhân dân biết thực hiện.

– Rà soát các hồ sơ, hợp đồng của các kiot để tham mưu phương án xử lý các trường hợp cụ thể.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm thủ tục lập quy hoạch, giao đất để các tổ chức di dời về vị trí mới.

 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

– Chủ trì, tham mưu chủ trương đầu tư và kinh phí phương án lập Tiểu dự án tháo dỡ, di dời các ky ốt hết hạn và cải tạo các nhà vệ sinh tắm tráng, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng trên lâm viên.

– Chủ trì, tham mưu chủ trương đầu tư và kinh phí lập chủ trương xây dựng các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh.

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

– Chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho 03 thửa đất ở theo quy định.

– Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã, UBND các phường để giới thiệu, khâu nối cho các chủ ky ốt có nhu cầu di chuyển vị trí kinh doanh nhưng chưa có mặt bằng để liên hệ thuê đất.

– Khảo sát, tính toán tham mưu tổng thể thu gom rác tại nguồn sau khi giải tỏa kiot phía Đông và đầu tư hạ tầng phía Tây đường Bình Minh.

 1. Phòng Văn hóa – Thông tin:

– Tham mưu các phương án tuyên truyền vận động nhân dân tự tháo dỡ các ky ốt, vận chuyển đồ dùng ra khỏi khu vực để Thị xã thực hiện dự án;

– Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã viết các bài tuyên truyền về chủ trương di dời, giải tỏa các ky ốt, hộ dân, cơ quan đơn vị trên lâm viên phía Đông đường Bình Minh để tuyên truyền trên các hệ thống thông tin truyền thông của thị xã.

 1. Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Rà soát, phối hợp với UBND các phường để hướng dẫn, định hướng chuyển đổi nghề nghiệp đối với các hộ không tiếp tục kinh doanh mặt hàng ăn uống.

 1. Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã:

– Phối hợp với đảng ủy, UBND các phường tham mưu tổ chức các buổi làm việc để  Thường trực Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã, các phòng ban liên quan tổ chức đối thoại với các hộ kinh doanh.

 1. Công an thị xã:

– Lập phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai giải tỏa.

 1. Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã:

– Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các tổ chức, các hộ đất ở.

 1. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã:

– Lập phương án và thực hiện dự án giải tỏa, tháo dỡ các ky ốt, san ủi, vận chuyển toàn bộ rác thải xây dựng ra khỏi khu vực lâm viên về nơi quy định. Dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng

– Tham mưu lập phương án và thi công các tiểu dự án sửa chữa các nhà vệ sinh và tắm nước ngọt công cộng trên lâm viên, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng trên khu lâm viên.

 1. Ban Quản lý đô thị:

– Trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh khu vực lâm viên.

 1. Đảng ủy, ủy ban nhân dân các phường.

– Xây dựng kế hoạch vận động giải tỏa, di dời các ky ốt, nhà hàng đảm bảo đúng thời gian.

– Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, các tổ tuyên truyền vận động các hộ dân, đơn vị, các hộ kinh doanh di dời, ban hành kế hoạch vận động di dời cho phường mình.

– Tổ chức các buổi đối thoại với các hộ kinh doanh phía Đông đường Bình Minh về việc thực hiện Kế hoạch.

– Trực tiếp thông báo cho các hộ dân kinh doanh biết về tiến độ quy hoạch, thời gian thực hiện dự án để các hộ kinh doanh biết mà thực hiện việc tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho thị xã thực hiện dự án. Đồng thời theo dõi, giám sát việc bàn giao mặt bằng của các ky ốt nói trên.

– Trực tiếp khâu nối để các hộ kinh doanh tiếp cận các hộ có đất chưa sử dụng để thuê đất kinh doanh.

 1. Đề nghị các Đoàn chỉ đạo của Thị ủy.

– Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảng ủy, UBND các phường thực hiện việc tuyên truyền, vận động và giải tỏa khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh đúng theo đúng kế hoạch.

 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đoàn thể chính trị – xã hội, đảng ủy các phường.

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền vận động từng chủ ky ốt, hộ dân, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giải tỏa lâm viên phía Đông đường Bình Minh của thị xã.

– Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã rà soát và thực hiện trồng hoa cúc biển các khu đất trống phía Đông đường Bình Minh sau khi giải tỏa.

 1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã:

– Chuẩn bị giống cây hoa cúc biển, hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đoàn thể chính trị – xã hội, các phường tổ chức trồng hoa cúc biển trên lâm viên phía Đông đường Bình Minh

 1. Chủ sử dụng đất các cơ quan, tổ chức, các thửa đất ở, các ky ốt, các bãi đậu xe:

– Thực hiện tốt Kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh của thị xã.

                                             Phòng QLĐT thị xã