Giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh: Chủ trương đúng, hợp lòng dân

Đăng ngày 04/10/2022

“Xác định vấn đề giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung chỉ đạo thực hiện “thần tốc”, giải tỏa đồng bộ, đồng loạt, nhanh gọn, không có trường hợp ngoại lệ (hoàn thành trong tháng 10/2022); vấn đề chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh năm 2023 đến 2025 gắn với tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh là vấn đề “sống còn” và dài lâu xóa bỏ tính mùa vụ, hướng đến du lịch 4 mùa”

209 ki ốt sẽ được tháo dỡ, trả lại cảnh quan cho bãi biển Cửa Lò

Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị của thị xã Cửa Lò nói chung, phường Nghi Thu nói riêng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nắm và hiểu rõ về chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy và Kế hoạch của UBND thị xã về việc giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh. Khi thông tin chủ trương và kế hoạch của thị xã ban hành thì cán bộ, đảng viên và người dân đều rất đồng tình, ủng hộ với chủ trương này của thị xã, bởi vì theo người dân thì giải tỏa và đầu tư xây dựng lại lâm viên bãi tắm phía Đông đường Bình Minh là việc làm cấp thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà năng lực cạnh tranh của bãi biển Cửa Lò so với các nơi khác là hạn chế.  Việc sắp xếp hợp lý các khu chức năng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và đề xuất các hạng mục đầu tư phù hợp nhằm thu hút nhiều nguồn lực trong xã hội và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị bãi biển Cửa Lò theo chủ trương của Thị ủy, UBND thị xã xây dựng Cửa Lò theo hướng phát triển bền vững, đồng bộ với mục tiêu và phương châm đưa Cửa Lò trở thành một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ, nhằm thu hút du khách đến tham quan, du lịch, vui chơi giải trí, làm việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Là một cán bộ khối với thâm niên hơn 30 năm hoạt động, ông Hoàng Khắc Lê – Khối trưởng Khối 4 cho biết: “Đây không phải là chủ trương mới mà đã có từ cách đây mấy năm rồi của thị xã, nhưng mà do dịch bệnh Covid- 19 nên không triển khai được nên đến hôm thì thị xã thực hiện chủ trương này là đúng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn toàn đồng tình, ủng hộ với chủ trương này”. Còn đối với bà Nguyễn Thị Hằng – người dân Khối 3 thì cho rằng “Về chủ trương giải tỏa đề nghị thị xã thực hiện đúng theo chủ trương, không có gì phải bàn cãi cả. Người dân chúng tôi đều biết các hộ kinh doanh mấy năm nay đều ký với UBND phường hợp đồng kinh doanh theo từng năm một. Đề nghị thị xã làm quyết liệt, đồng bộ để sớm xây dựng một đô thị biển Cửa Lò tốt đẹp hơn”.

Theo chủ trương của thị xã và kế hoạch của phường, thì trên địa bàn phường Nghi Thu có 56 ki ốt và 5 bãi gửi xe, 02 nhà vệ sinh công cộng. Trong đó: 23 ki ốt, 5 bãi xe, 02 nhà vệ sinh do thị xã xây dựng; 33 ki ốt dân xây dựng theo chủ trương thị xã thuộc diện phải giải tỏa. Thực hiện chủ trương này, ngoài việc tập trung thông tin tuyên truyền đến người dân, phường Nghi Thu đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thành lập các Tổ vận động thực hiện kế hoạch giải tỏa, đồng thời  tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch đối với các hộ kinh doanh, chủ ki ốt trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong người dân.

Chủ trương đúng – dân đồng thuận, cộng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phường Nghi Thu Thu nói riêng, thị xã Cửa Lò nói chung sẽ thực hiện thành công kế hoạch giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh, tạo một diện mạo mới, sức sống mới cho đô thị du lịch biển Cửa Lò.

                                       Nguyễn Văn Mạnh-  PBTTT Đảng ủy – CT HĐND phường Nghi Thu