Phóng sự: Nét đặc trưng lễ hội cầu ngư phường Nghi Hải thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 15/04/2022