Phóng sự: Cửa Lò quan tâm chăm sóc sức khỏe và học tập cho các em đang bị cách ly do dịch Covid-19( Phát sóng NTV ngày 25/10/2021)

Đăng ngày 25/10/2021