Cửa Lò tham gia tập huấn trực tuyến ngành tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 25/10/2021

Chiều ngày 25/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến ngành Tài nguyên và Môi trường cho 21 huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ trì tại điểm cầu Cửa Lò có đồng chí: Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Trong thời gian 1 buổi, các  học viên đại diện cho các phòng, ban chuyên môn thị xã; Chủ tịch UBND các phường, cán bộ công chức, gồm: Địa chính, Tư pháp, Tài chính; Đại diện lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể phường; Các Bí thư, khối trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận các khối đã được cán bộ Sở TN và MT tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 28/2021/QĐ –UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc  cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hướng dẫn, phổ biến nội dung Quyết định số 28, các học viên còn được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp các thắc mắc trong quá trình tập huấn và áp dụng vào công việc chuyên môn tại địa phương.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh