Phóng sự: Cửa Lò nâng cao năng lực của các tổ Covid cộng đồng trong tình hình mới(phát sóng NTV ngày 24/10/2021)

Đăng ngày 25/10/2021