Phóng sự: Cửa Lò chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP để nâng tầm sản phẩm địa phương (phát sóng NTV:09/11/2021)

Đăng ngày 09/11/2021