Phóng sự: Ấn tượng một Cửa Lò đa sắc màu về đêm( phát sóng NTV, ngày 22/7/2023)

Đăng ngày 22/07/2023