Phòng cảnh sát PCCC số 2 Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cơ sở ở Cửa Lò và Nghi Lộc

Đăng ngày 09/06/2016

ccc1

Trong thời gian 2 ngày gần 50 học viên là lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc được các giáo viên của Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC &CNCH, tập huấn về các kiến thức pháp luật về  PCCC như: Kiến thức pháp luật về PCCC; phương pháp tuyên truyền xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC; kiến thức cơ bản về cháy nổ;  các biện pháp PCCC trong một số lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; các biện pháp PCCC như: điện,  gas, xăng dầu. Cũng trong đợt tập huấn này các học viên còn được thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy cơ bản.

ccc3

ccc2

Mục đích của lớp tập huấn này nhằm trang bị cho lực lượng phòng cháy cơ sở kiến thức về pháp luật PCCC, cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu được trang bị tại cơ sở.

                                               Ngọc Ánh – Duy Quý