Phố đi bộ tối thứ 7 với các tiết mục đặc sắc đến từ phường Nghi Thu. 

Đăng ngày 07/07/2023