Đảng ủy cơ quan Thị ủy sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 07/07/2023

Chiều ngày 7/7, Đảng ủy cơ quan Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai chuyên đề 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới XHCN đáp ứng yêu cầu của hội nhập, phát triển”.

06 tháng đầu năm nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong chuyên môn, các ban đã có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo mọi hoạt động, chương trình đề ra. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và có hiệu ứng lan rộng, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là du lịch trên toàn địa bàn thị xã được tuyên truyền rộng rãi và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cán bộ và nhân dân. Củng cố, nâng cao xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đảng viên trong các chi bộ thuộc Đảng ủy cơ quan Thị ủy đã tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Quy định 08-QĐ/TU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo tham mưu, rà soát xây dựng các mô hình dân vận khéo. Thực hiện việc giám sát các cơ quan, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, đồng thuận, thống nhất trong mọi hoạt động. Thực hiện đối thoại, tiếp dân định kỳ; Xây dựng nhiều hoạt động an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân.


Tại hội nghị, nhiều ý kiến chia sẻ thẳng thắn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng cuối năm như tăng cường sự phối hợp giữa các ban; Đảng viên thực hiện phê và tự phê; cụ thể hóa các chuyên đề, ứng dụng vào chuyên môn và thực tiễn đời sống.

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh“ về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới XHCN đáp ứng yêu cầu của hội nhập, phát triển” cũng là một chuyên đề được hội nghị thông qua. Đảng ủy cơ quan Thị ủy luôn xác định được rằng văn hóa là nền tảng, mục tiêu và động lực để phát triển, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đầu tàu, gương mẫu phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; Thực hành văn hóa nêu gương, phát huy vai trò xây dựng văn hóa mới, con người mới. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự là đạo đức, văn minh. Các ban phải nêu cao tinh thần và trách nhiệm trong việc thực hiện công tác; Đảng viên phải liêm khiết, nghiêm túc, chân tình, cởi mở, trân trọng đồng nghiệp, gắn kết với dân và có nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhằm đẩy mạnh đời sống tinh thần, từ đó tạo ra động lực để cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cùng đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu của thị xã đề ra.

Nguyễn Hương – Ngọc Ánh
,