HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX tổ chức kỳ họp lần thứ 6

Đăng ngày 07/07/2023

Sáng 7/7, HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Bà Trần Thị Thanh Thủy-  UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Nghi  Hòa; Ông Nguyễn Quang Tiêu- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; các đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường; các đông, bà trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các vị đại biểu HĐND phường, các tổ chức đoàn thể phường cùng dự.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Nghi Hòa đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về phát triển kinh tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu HĐND phường đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất toàn phường trong 06 tháng đầu năm ước đạt hơn 530 tỷ đồng, đạt 62,18% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách đạt hơn 5.743 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch HĐND phường và thị xã giao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân được giải quyết kịp thời. Phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh được đẩy mạnh. Văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp lần này, UBND phường Nghi Hoà đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH – QP – AN 06 tháng đầu năm và giải pháp nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND sau kỳ họp thứ 6 đến nay; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – xã hội, Ban pháp chế HĐND phường về tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển KT- XH – QP- AN 06 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động HĐND phường; Báo cáo kết quả giám sát về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 và Thông báo của MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Cùng với đó, kỳ họp cũng đã thông qua đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và Uỷ viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua dự thảo Nghị quyết thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Sỹ Hải – Nguyên Trưởng Công an phường Nghi Hoà chuyển công tác và đảm nhận vị trí Trưởng Công an phường Nghi Thuỷ; Thông qua tờ trình về bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua dự thảo Nghị quyết về bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Nguyên Hạnh -Nguyên Trưởng công an phường Nghi Thuỷ đảm nhận chức vụ Trưởng công an phường Nghi Hoà.

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 6, HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX tiếp tục tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua các tờ trình, Nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

Phan Thành- Tạ Nhật