Phim chuyên đề chào mừng 25 năm thành lập Thị xã( 29/8/1994-29/8/2019): Nét đẹp từ việc xây dựng các khu dân cư văn minh ở Cửa Lò

Đăng ngày 22/08/2019

Về thị xã Cửa Lò hôm nay, nhiều người sẽ ngỡ ngàng bởi những thay đổi về không gian, quy hoạch, kiến trúc và kết cấu hạ tầng đô thị; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Kết quả đó xuất phát từ nhiều yếu tố nhưng xuyên suốt vẫn là sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân; từ đó phát huy được tinh thần nội lực đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng các khu dân cư văn minh, góp phần đưa đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2.