Nhiều hoạt động thanh niên xung kích vì ANTT

Đăng ngày 25/03/2014

BTV thị đoàn đã huy động 150 ĐVTN tham gia tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Tuổi trẻ vì an toàn giao thông cho chính mình và cho toàn xã hội”. Thành lập được 2 đội Thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Phát động phong trào đoạn đường thanh niên, đoạn đường tự quản đến các chi đoàn khối xóm. Tổ chức được 2 buổi tuyên truyền về Luật phòng chống Ma tuý cho hơn 800 ĐVTN. Đồng thời, tại 7 phường xã đều xây dựng các CLB “Phòng chống tệ nạn xã hội”, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền về phòng chống ma tuý, HIV/AIDS. Xây dựng được 4 CLB, nhóm tuyên truyền với 25 thành viên.Trong đó tiêu biểu là CLB phòng chống HIV/AISD của đoàn trường CĐ nghề DL- TM Nghệ An và CLB chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thanh niên của Đoàn phường Nghi Thuỷ.

Theo: Thanh Vân