Điểm sáng trong PT toàn dân ĐK xây dựng đời sống VH

Đăng ngày 25/03/2014

         Khối 6 – phường Nghi Thủy có hơn 4km đường bê tông hóa do nhân dân trong khối tự đóng góp ngày công và kinh phí xây dựng. Từ ngày, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động rộng rãi trong từng hộ dân cư và trở thành phong trào thi đua giữa các khối xóm thì những công trình công cộng như vậy xuất hiện ngày càng nhiều ở phường Nghi Thủy. Xác định, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư chính là đảm bảo môi trường sống lành mạnh cho chính mình, do đó, hầu hết các hộ dân ở Nghi Thủy đều tham gia tích cực.

          Để có được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa không phải là một việc làm đơn giản. Trước hết, phải làm cho người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cán bộ, phải làm cho người dân hiểu lợi ích thiết thực của việc thực hiện phong trào điều quan và điều quan trọng là phải phát huy được tính dân chủ của nhân dân. Đó cũng chính là bài học kinh nghiệm để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai thành công ở Nghi Thủy.

          Cán bộ tích cực, nhân dân đoàn kết, chính vì vậy, trong những năm qua, Phường Nghi Thủy luôn luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Từ đầu năm đến nay, toàn phường Nghi Thủy đã có 89% số hộ gia đình văn hóa. 7/10 khối đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm. Công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội và xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cũng đạt nhiều kết quả Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, mọi công việc đều được nhân dân bàn bạc, đồng tình ủng hộ và thực hiện đạt chất lượng cao. 80 – 90% nguồn đóng góp xây dựng các công trình công cộng được huy động từ nhân dân.

Không chỉ dừng lại ở những kết quả đã đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn luôn được chính quyền và nhân dân Nghi Thủy ý thức đẩy mạnh, cùng phấn đấu từng bước xây dựng phường trở thành khu đô thị du lịch biển xanh, sạch, đẹp và văn minh./.

Theo: Thanh Vân