Nghi Hòa: Vận động nhân dân đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa hàng trăm triệu đồng

Đăng ngày 25/03/2014

          Trong 8 năm thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hóa, từ năm 2002 đến nay, cùng với việc quy hoạch khuôn viên để xây dựng nhà văn hóa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao với hơn 35 ngàn m2. Đảng ủy Nghi Hòa đã ra NQ chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa từ khối đén phường, đồng thời vận động nhân dân đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ được gần 140 triệu đồng. Đến nay 11/11 khối trên địa bàn phường Nghi Hòa đều có thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ, đảm bảo điều kiện các hoạt động VHVN- TDTT.

          Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hàng năm UBND phường còn trích khoảng 50- 70 triệu đồng từ, cùng với nhân dân đóng góp từ 30- 40 triệu đồng phục vụ các hoạt động VHVN- TDTT.

          Trong 4 năm tới, phường Nghi Hòa tiếp tục vận động nhân dân hàng năm đóng góp từ 50- 60 triệu đồng và đảm bảo 10% ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động văn hóa thể thao./.

 

Theo: Thanh Bình