Nghi Thủy triển khai các hoạt động du lịch 2016

Đăng ngày 29/12/2015

hopdlth

Mặc dầu không phải là địa bàn trung tâm của khu du lịch Cửa Lò nhưng thời gian qua phường Nghi Thủy đã chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp, người dân đầu tư vào các ngành nghề, dịch vụ và sản phẩm phục vụ du lịch. Điều này đã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người.

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua và để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, năm 2016 phường Nghi Thủy tập trung chỉnh trang đô thị, nhất là khu vực chợ Hôm, bến cá và làng nghề chế biến hải sản để phục vụ nhu cầu mua sắm, thăm quan của du khách. UBND phường nghi Thủy cũng sẽ chỉ đạo các hộ kinh doanh hải sản bán hàng đảm bảo trọng lượng và chất lượng. Công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phát triển du lịch cũng như các tổ chức đoàn thể của địa phương.

Hữu Lương – Duy Quý