HLHPN TX Cửa Lò: Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ nam 2015, triển khai nhiệm vụ 2016

Đăng ngày 29/12/2015

TKphunu1

Nét nổi bật của các cấp hội phụ nữ thị xã Cửa Lò trong năm qua, đó là các hoạt động luôn hướng về cơ sở, tích cực vận động hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể hoá bằng các mô hình tổ tiết kiệm, phát triển tổ hợp, nhóm liên kết trong sản xuất kinh doanh, tổ tự quản kinh doanh, câu lạc bộ “giúp việc gia đình”, mô hình “liên thế hệ tự giúp nhau”, Câu lạc bộ “ gia đình phát triển”…Đặc biệt là huy động các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách, tổ tiết kiệm, tổ tiết kiệm quỹ TYM với tổng sô tiên gần 21 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 4,2 ngàn lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, góp phần giảm 527 hộ thoát nghèo, đưa mức tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã xuống còn 2,55%. Các phòng trào và các cuộc vận động được triển khai thực hiện có hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2016 các cấp hội phụ nữ ở thị xã Cửa Lò vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội đề ra, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

TKphunu2

TKphunu3

TKphunu4

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 01 tập thể, Hội LHPN tỉnh tặng băng khen cho 01 tập thể và 01 các nhân, chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và Hội LHPN thị xã đã trao giấy khen cho 17 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua 2015./.

                                                      Thanh Bình