Cửa Lò nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên

Đăng ngày 29/12/2015

Dự hội nghị có Nguyễn Nam Đình – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cùng đại diện lãnh đạo Thị xã.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò báo cáo kết quả hoạt động báo cáo viên và phát hành, sử dụng báo, tạp chí của Đảng năm 2015
Đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò báo cáo kết quả hoạt động báo cáo viên và phát hành, sử dụng báo, tạp chí của Đảng năm 2015.

Trong năm 2015, Thị xã Cửa Lò tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết Hội nghị Trung ương; hàng tháng duy trì hội nghị báo cáo viên với tỷ lệ 87% người tham gia; chất lượng giảng dạy của đội ngũ báo cáo viên kiêm chức ngày càng được nâng lên khi nội dung bài giảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát với tình hình thực tiễn Thị xã và cơ sở.

Trong năm, Thị xã mở được 37/36 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 6.285 lượt học viên tham gia, đạt 105% kế hoạch.

Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò và đại diện Đảng ủy các phường xã, các báo cáo viên về dự
Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò và đại diện Đảng ủy các phường xã, các báo cáo viên về dự.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, năm 2015, Thị xã đã phát hành được 10 số tạp chí thông tin nội bộ, trong đó có 3 số báo đặc biệt chào mừng sự kiện lớn với nội dung ngày càng phong phú, sát thực.

Việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị 11/CT đã đi vào nề nếp hơn. Ngoài số báo được cấp cho địa bàn khó khăn và vùng đặc thù, Thị xã có 201 cơ sở đảng Thị xã đặt mua Báo Nghệ An, 155 số báo Nhân dân, 26 số Tạp chí xây dựng Đảng và 57 số Tạp chí báo cáo viên…

Đặc biệt, tất cả các trường học trên địa bàn đã mua và sử dụng báo Nghệ An, Báo Nhân dân; một số nhà hàng khách sạn và cá nhân đã đặt mua Báo Nghệ An trong mùa du lịch.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu, thông tin về định hướng lớn, nhiệm vụ chính của Thị xã trong năm 2015 để các báo cáo viên truyền đạt tại cơ sở
Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu, thông tin về định hướng lớn, nhiệm vụ chính mà Thị xã sẽ chỉ đạo thực hiện trong năm 2015 để các báo cáo viên truyền đạt tại cơ sở

Trên cơ sở tháo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2015, Thị xã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo cáo viên tuyên giáo và thông tin nội bộ năm 2016, trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giảng dạy, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định về đặt mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động báo cáo viên
Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy Cửa Lò trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động báo cáo viên.
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong phát hành bản tin nội bộ Thị xã
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong phát hành bản tin nội bộ Thị xã.
Đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò -thừa ủy quyền của Ban biên tập Báo Nghệ An trao giấy khen và phần thưởng cho Đảng ủy phường Nghi Thủy và Đảng bộ Công an Thị xã về phát hành, sử dụng Báo Nghệ An
Dịp này, Báo Nghệ An trao giấy khen và phần thưởng cho Đảng ủy phường Nghi Thủy và Đảng bộ Công an Thị xã về phát hành, sử dụng Báo Nghệ An.

Nhân dịp này, Thị ủy Cửa Lò và Ban biên tập Báo Nghệ An đã trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo cáo viên, giảng viên kiêm chức và công tác phát hành, sử dụng báo Nghệ An năm 2015.

Nguyễn Hải