Nghi Thủy: Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Đăng ngày 25/09/2015

Nghithuy
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở Nghi Thủy trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thể hiện nếp sống văn minh đô thị…qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng, làm cho bộ mặt đô thị của phường ngày càng khởi sắc.
         Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, các hạn chế trong thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.
         Dịp này, UBND phường Nghi Thủy đã khen thưởng cho 7 tập thể và 13 cá nhân và 26 gia đình đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung nói trên/.
                                                                    Thanh Bình- Duy Quý