Cửa Lò: Khai mạc “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”

Đăng ngày 28/09/2015

NguoiCT
Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện quyết định số 544 ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.” Theo đó, tại buổi lễ phát động, UBND Thị xã Cửa Lò đã kêu gọi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào, đồng chí trong và ngoài Thị xã tạo mọi điều kiện ủng hộ về vật chất và tinh thần nhằm giúp đỡ Người cao tuổi gặp khó khăn trên địa bàn Thị xã. Và hiện nay, Thị xã có 5.500 người cao tuổi, nhưng chỉ có 1.800 cụ được hưởng trợ cấp, còn trên 3.500 cụ không có trợ cấp, trong đó trên 1.180 cụ hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy Người cao tuổi là việc làm thiết thực của Đảng và nhà nước, của cả cộng đồng, để giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội

NguoiCT1

NguoiCT2

NguoiCT3
Dịp này, đã có hơn 20 cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã trao quà ủng hộ hưởng ứng “tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2015”. Thị xã Cửa Lò đã trao 8 suất quà cho hội viên cao tuổi khó khăn trên địa bàn./.
                                                                Mỹ Hạnh – Tạ Nhật