Nghi Thu triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Đăng ngày 24/05/2019

Sáng ngày 24/5, phường Nghi Thu tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

hn

Năm 2018, phường  Nghi Thu đã bổ sung đầy đủ vật tư dự trữ và chủ động triển khai thực hiện tốt các phương án huy động lực lượng, phương tiện, phương án đảm bảo hậu cần, y tế cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Đồng thời, tổ chức ký kết di dời, sơ tán đối với những hộ dân có nhà ở không đảm bảo hoặc ở khu vực bị ngập nước khi mưa lũ lớn xảy ra. Trong năm, Nghi Thu cũng tích cực tuyên truyền Luật phòng chống thiên tai cũng như kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Do đó, tuy thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp nhưng phường Nghi Thu đã hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do bão lụt gây ra.

hn1

hn2

Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được và hạn chế trong năm qua, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ và tăng cường nắm bắt thông tin, dự báo tình hình mưa bão để cung cấp kịp thời cho nhân dân nhằm hạn chế các thiệt hại do mưa bão có thể gây ra trên địa bàn./.

Hữu Lương – Tạ Nhật