Nghi Thu tổ chức Đại hội điểm chi bộ khối 3, nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng ngày 08/05/2022

Chiều 8/5, Chi bộ khối 3 được Đảng ủy phường Nghi Thu chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị xã tại phường Nghi Thu, đại diện một số phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường, bí thư các chi bộ ở Nghi Thu tham dự.
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ và nhân dân khối 3 phường Nghi Thu đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục các khó khăn và tranh thủ mọi nguồn lực để thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển khá với tốc độ tăng trưởng hàng năm ước đạt 11%; tổng giá trị sản xuất đến hết năm 2021 đạt 178,5 tỷ đồng, trong đó dịch vụ du lịch, thương mại, xuất khẩu lao động là 65.5 tỷ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 70 tỷ…  giá trị gia tăng bình quân đạt hơn 135,5 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, các đối tượng chính sách, xã hội, người yếu thế được chăm lo, việc làm cho người lao động được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo.
Kết quả trên cũng khẳng định trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, đề ra nhiều nghị quyết trên các mặt công tác sát thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác dân vận được chú trọng. Hoạt động của Ban công tác mặt trận và các chi hội ngày càng đi vào chiều sâu.
Đại hội đã tập trung thảo luận nguyên nhân đạt được cũng như làm rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời bầu 5 đồng chí vào chi ủy chi bộ, trong đó đồng chí Phùng Bá Hồng tái cử chức vụ bí thư chi bộ khối 3 nhiệm kỳ 2022-2025. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội.
Thông qua đại hội điểm này, Đảng ủy phường Nghi Thu tổ chức cho các chi bộ còn lại rút kinh nghiệm để tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đúng quy trình, hướng dẫn của các cấp và đạt kết quả cao.
Hữu Lương – Ngọc Ánh