Nghi Thu: Thu nhập bình quân mỗi người dân đạt 20 triệu đồng/năm

Đăng ngày 25/03/2014

Đến nay đã có nhiều nhà máy, công ty xây dựng ở Nghi Thu và đi vào hoạt động có hiệu quả như nhà máy sữa Vinamilk Ngệ an, Nhà máy bánh kẹo Tràng An và hàng chục Công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú…Công nghiệp, dịch vụ phát triển không những tạo việc làm cho nhân dân mà còn tăng nguồn thu cho địa phương.

Đồng thời, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 20 – 24%. Chỉ tính riêng giá trị thu nhập, năm 2002 Nghi Thu đạt 16,2 tỷ đồng thì năm 2010 tăng lên 80,4 tỷ đồng. Về thu nhập bình quân năm 2002 đạt 3,2 triệu đồng/người thì năm 2010 tăng lên 20 triệu đồng/người.

Hiện tại, Nghi Thu đang bàn các giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2011 nhằm đưa nền kinh tế xã hội phát triển và  nâng cao đời sống cho nhân dân.

Theo: Hữu Lương