Thị ủy Cửa Lò: Hướng dẫn tổng kết công tác Đảng năm 2010

Đăng ngày 25/03/2014

Theo đó, Thị ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng phải tổng kết công tác Đảng, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, xếp loại Đảng viên giữa trên các Quy định, hướng dẫn của TW, Tỉnh và thị xã.

Ở nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý và Đảng viên, Thị ủy Cửa Lò lưu ý riêng đối với tập thể ban thường vụ đảng ủy do vừa mới kiểm điểm tại Đại hội Đảng nên không phải kiểm điểm cuối năm 2010; Phần kiểm điểm cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy các cấp nhận xét, đánh giá cán bộ để làm căn cứ cho công tác bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp.

Về phân loại tổ chức Đảng, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng thực hiện đúng các quy định của ban thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra cần chú ý một số điểm như: Việc khen thưởng đối với tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên, Hồ sơ đề nghị Tỉnh khen các danh hiệu Bí thư Đanảg bộ, Chi bộ cơ sở giỏi; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, Chi bộ, đảng bộ  cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền và 5 năm liền; Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền là những điểm mới trong công tác thi đua khen thưởng năm nay.

Trong hướng dẫn này, thị ủy Cửa Lò cũng yêu cầu tất cả các tổ chức cơ sở Đảng phải hoàn thiện các văn bản tổng kết, hồ sơ thi đua khen thưởng và gửi về ban tổ chức thị ủy trước ngày 31/12; Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010 trước ngày 10/1/2011.

Theo: Khắc Giang