Nghi Thu sáp nhập 10 khối xuống còn 4 khối dân cư

Đăng ngày 10/05/2019

Chiều ngày 10/5, HĐND phường Nghi Thu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 7 – Kỳ họp bất thường, nhằm thông qua đề án sáp nhập khối trên địa bàn.

tbt3

Cũng như nhiều đơn vị khác trên địa bàn thị xã Cửa Lò, phường Nghi Thu có quy mô khối nhỏ làm phát sinh tổ chức, tăng số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi ngân sách địa phương, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Chi bộ, chi hội và đoàn thể; Đồng thời còn gây khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng và các tiêu chí xây dựng văn minh đô thị. Từ thực tế nói trên, việc sắp xếp, sáp nhập khối để thành lập khối mới là phù hợp với thực tiễn của địa phương. Theo Đề án này, Nghi Thu sẽ sáp nhập 10 khối xuống còn 4 khối dân cư; Trong đó: Các khối Hiếu Hạp – Đông Hải sáp nhập thành khối 1; Đông Khánh – Tây Khánh – Bắc Hải sáp nhập thành khối 2; Cát Liễu – Đông Quyền – Hòa Đình sáp nhập thành khối 3; Nam Phượng – Đại Thống sáp nhập thành khối 4.

tbt2

tbt

Sau khi tổ chức thảo luận, HĐND phường Nghi Thu tiến hành biểu quyết và thông qua đề án với 100% đại biểu nhất trí./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh