Nghi Thủy ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự

Đăng ngày 10/05/2019

Chiều ngày 10/5, phường Nghi Thủy tổ chức buổi lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự. Lãnh đạo công an thị xã, hội phụ nữ, nông dân Cửa Lò cùng dự.

tq4

Mô hình tự quản về an ninh trật tự phường Nghi Thủy có 100 thành viên tham gia được chia thành 4 tổ do đồng chí chủ tịch Hội CCB phường chỉ đạo chung. Các đồng chí phó chủ tịch Hội CCB, chủ tịch hội nông dân, chủ tịch hội phụ nữ và bí thư đoàn phường làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của các thành viên trong tổ mình phụ trách. Nhiệm vụ của lực lượng tự quản về an ninh trật tự là phối hợp với các lực lượng khác trong hệ thống chính trị trên địa bàn phường Nghi Thủy theo phương án, kế hoạch đã đề ra. Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn phường chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hôi, tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh tại các khu dân cư. Đây cũng là tổ chức quần chúng được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các hộ gia đình liền kề ở các khu dân cư.

tq1

tq2

tq3

Tại buổi lễ ra mắt, lãnh đạo công an thị xã và phường Nghi Thủy đã quán triệt một số nhiệm vụ đồng thời mong muốn lực lượng tự quản về an ninh trật tự phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình để xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt./.

Hữu Lương – Ngọc Ánh