Nghi Tân tuyên truyền phòng chống ma túy và bạo lực gia đình

Đăng ngày 30/06/2014

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được Thượng tá Đinh Bạt Cẩm- Phó trưởng phòng PV 28- Công an Tỉnh nêu rõ về tác hại của ma túy đối với con người; Thông báo tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ an cũng như chiến lược quốc gia về đấu tranh phòng chống ma túy hiện nay và những năm tiếp theo. Đồng thời, quán triệt các kế hoạch thực hiện của ngành công an. Hướng dẫn công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy giữa các cấp ngành, chính quyền địa phương với ngành công an. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như triển khai thực hiện dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” do Bộ công an phát động.

Cũng tại hội nghị này, phường Nghi Tân còn lồng ghép tuyên truyền, triển khai công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2014.

                                                                            Hữu Lương – Duy Quý