Nghi Tân triển khai đồng bộ công tác chống dịch Covid19

Đăng ngày 22/08/2021

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 phường Nghi Tân : Hiện tại địa phương đã tiến hành cách ly tập trung cho 50 người (tại KS Trung Thành: 32 người, tại KS Hoàng Lan : 17 người, tại KS Trung Kiên 1 người); Cách ly tại nhà 218 người ( Dự báo số liệu các trường hợp cách ly tập trung, tại nhà có thể tăng trong thời gian tới )Nghi Tân cũng bố trí số người, thời gian trực chốt tại Cầu Xô Viết ( giáp Nghi Tân và Nghi Thủy ) đảm bảo. Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch ( Không tổ chức lễ…); Người dân nêu cao ý thức và chấp hành đầy đủ về CT16; Các khối đã phát phiếu đi chợ cho các hộ dân; Ban văn hóa phường và các khối phát thanh liên tục các văn bản của cấp trên, phường về công tác phòng, chống Covid; Các lực lượng chức năng ( quân sự, công an, các tổ truy vết ) bám nhiệm vụ để thực hiện. Hiện tại phường nhà vẫn đang còn bình yên.


Đâu Phương Nam