Bổ sung các công trình được phép hoạt động trong khi thực hiện chỉ thị 16

Đăng ngày 22/08/2021

Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò Võ Văn Hùng vừa ký bản hành công văn số 1341, ngày 22/8/2021 bổ sung các công trình, dự án được phép hoạt động trong khi thực hiện chỉ thị 16

Phóng viên