Nghi Tân triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025

Đăng ngày 10/05/2023

Sáng ngày 10/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đậu Phương Nam –  Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo, phường Nghi Tân đã triển khai thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường giai đoạn 2023 – 2025. Tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội phường và bí thư, khối trưởng 7 khối.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và các văn bản của Ban chỉ đạo của các cấp.

Để triển khai và thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy và Ban chỉ đạo phường đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; Kế hoạch thực hiện chương trình vận động; Hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Tại hội nghị, các đại biểu đồng thuận cao về chủ trương cuộc vận động của Tỉnh ủy, thị xã và thể hiện quyết tâm cao để có kết quả vận động cao nhất trong năm 2023.

Với phương châm “Phát huy tối đa nội lực, tăng cường tranh thủ ngoại lực”, trong thời gian vận động 3 năm, từ năm 2023 đến hết năm 2025, toàn phường Nghi Tân phấn đấu kêu gọi, vận động hỗ trợ xây dựng mới 7 nhà và sửa chữa 7 nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Đảm bảo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Cuộc vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị giai đoạn 2023-2025, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung lãnh đạo, vận động để tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tạo đà để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Dương Tân – Duy Quý