Nghi Hương nghiệm thu, đánh giá chất lượng giống cây trồng vụ xuân 2023

Đăng ngày 10/05/2023

Sáng 10/5, UBND phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò tổ chức nghiệm thu đánh giá chất lượng, năng suất giống cây trồng vụ xuân 2023 và các mô hình kinh tế mới. Dự buổi nghiệm thu có đại diện phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm dịch vụ sản xuất nông nghiệp thị xã, Chi cục thống kê Cửa Lò và Đảng uỷ, UBND, Hội nông dân, Ban khuyến nông phường Nghi Hương.

Vụ xuân 2023 mặc dầu thời tiết không thuận nhưng các loại cây trồng ở Nghi Hương ít bị sâu bệnh và cơ bản phát triển tốt. Để động viên bà con thi đua sản xuất, năm nay thị xã Cửa Lò đã  hỗ trợ 50% tiền mua cây giống và phân bón. Đồng thời, cán bộ Hội nông dân, Ban khuyến nông phường thường xuyên bám đồng ruộng và tích cực chỉ đạo, động viên bà con gieo trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ đó 70 ha ngô chủ yếu là giống ngô NK 6252, 40 ha lúa phần lớn là giống lúa Phú ưu 978, 12 ha dưa chuột Thái Lan TN 020, 4 ha lạc và gần 3 ha dưa bở phát triển tốt và dự kiến cho năng suất cao.

 

Đối với mô hình trồng dưa lưới Huỳnh Long ruột vàng trong nhà màng của gia đình ông Võ Đình Thanh ở khối Điện Biên và mô hình nuôi gà Ai Cập siêu đẻ, được công nhận Việt Gáp của gia đình ông Phạm Văn Huy khối Hồng Phong là năm đầu triển khai nhưng hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập khá.

 Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các phòng ban, đơn vị thị xã và phường Nghi Hương đã thảo luận, đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các loại giống cây trồng, vật nuôi từ đó rút kinh nghiệm để các vụ sản xuất sau chỉ đạo bà con sản xuất, chăn nuôi những giống cây, con đem lại năng suất, giá trị kinh tế cao.

                                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh